TAXATIE IN NIJMEGEN E.O.
POWERED BY:


NWWI taxatie / taxatierapport

Wat is een NWWI taxatie

Wij bieden u de volgende taxatie-mogelijkheden:

NWWI

Het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut) is een onafhankelijk taxatie instituut dat geldt als validatie-keurmerk voor taxateurs. Dit taxatie instituut werkt als controle systeem op de taxatiemethode van de taxateur en de getaxeerde waardes in het taxatierapport. Hierdoor is een NWWI taxatierapport een waarborg voor kwaliteit.

Het NWWI schept de voorwaarden voor kwalitatief goede en objectieve taxaties. Alle aangesloten taxateurs werken op een uniforme werkwijze. Het NWWI controleert en valideert een taxatierapport waardoor deze wordt geaccepteerd door het NHG (Nationale Hypotheek Garantie) en alle hypotheekverstrekkers.

Om deel te nemen aan het NWWI moeten taxateurs aan strenge eisen voldoen. De toegangseisen bestaan uit certificering door een kwaliteitsregister - VastgoedCert of SCVM - en lidmaatschap van een brancheorganisatie: Nederlandse Vereniging van Makelaars en Vastgoeddeskundigen (NVM), Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), VastgoedPro of VBO-makelaar.

Alleen taxateurs die aan deze strenge kwaliteitseisen voldoen kunnen zich bij het NWWI aanmelden.
Op deze wijze wil het NWWI in bredere zin bijdragen aan het voorkomen van frauduleuze taxatierapporten.
De taxateurs van TaxatieXperts hebben allen dit keurmerk en voldoen aan de eisen die worden gesteld door het NWWI.

Waarom Certificering

Wanneer u een huis gaat kopen of verkopen, heeft u een taxatierapport nodig. Geldverstrekkers stellen certificatie en registratie van een makelaar/taxateur tegenwoordig verplicht. Registratie waarborgt immers de vakbekwaamheid. Kiest u voor uw taxatie-opdracht een SCVM geregistreerd taxateur, dan weet u zeker dat u zaken doet met een specialist.

Het SCVM register wordt erkend door o.a. de Vereniging Eigen Huis (VEH), de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (verstrekker Nationale Hypotheek Garantie), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) en het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). Taxatierapporten van een SCVM-geregistreerde worden aldus erkend door hypothecaire financiers.

Permanente educatie

Men is verplicht meermalen per jaar deel te nemen aan bijscholingscursussen (zogenaamde Permanente Educatie), zodat zijn kennis en kunde altijd gewaarborgd blijft. Men dient zich te conformeren aan de Gedragscode SCVM. Overtreding van de bepalingen in de Gedragscode kan leiden tot verwijdering uit het register.

Inmiddels zijn meer dan 1000 makelaars/taxateurs in het SCVM-register opgenomen. Deze makelaars en hun klanten kunnen eveneens beamen dat SCVM staat voor kwaliteit.