NWWI taxatie / taxatierapport

Wat is een NWWI taxatie

Wij bieden u de volgende taxatie-mogelijkheden:

NWWI

Het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut) is een onafhankelijk taxatie instituut dat geldt als validatie-keurmerk voor taxateurs. Dit taxatie instituut werkt als controle systeem op de taxatiemethode van de taxateur en de getaxeerde waardes in het taxatierapport. Hierdoor is een NWWI taxatierapport een waarborg voor kwaliteit.

Het NWWI schept de voorwaarden voor kwalitatief goede en objectieve taxaties. Alle aangesloten taxateurs werken op een uniforme werkwijze. Het NWWI controleert en valideert een taxatierapport waardoor deze wordt geaccepteerd door het NHG (Nationale Hypotheek Garantie) en alle hypotheekverstrekkers.

Om deel te nemen aan het NWWI moeten taxateurs aan strenge eisen voldoen. De toegangseisen bestaan uit certificering door een kwaliteitsregister - NRVT - en lidmaatschap van een brancheorganisatie: Nederlandse Vereniging van Makelaars en Vastgoeddeskundigen (NVM), Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), VastgoedPro of VBO-makelaar.

Alleen taxateurs die aan deze strenge kwaliteitseisen voldoen kunnen zich bij het NWWI aanmelden.
Op deze wijze wil het NWWI in bredere zin bijdragen aan het voorkomen van frauduleuze taxatierapporten.
De taxateurs van TaxatieXperts hebben allen dit keurmerk en voldoen aan de eisen die worden gesteld door het NWWI.